Vårt overordnede mål:

Er å forbedre våre pasienters livskvalitet ved å gi dem optimal tannhelse basert på beste oppdaterte kunnskaper, utstyr og materiealer, samt aktiv informasjon om hva man selv kan gjøre for sin tannhelse.

Dette oppnår vi gjennom:

  • Kontinuerlig oppdatering av faglig kompetanse.
  • Kontinuerlig oppdatering av materialer og utstyr.
  • Optimale hygieniske forhold.
  • Fokusering på nøyaktighet og kvalitet i vårt arbeid.
  • Profesjonell respekt, vennlighet, og følsomhet ovenfor våre pasienter.
  • Optimalt arbeidsmiljø og arbeidsforhold hvor alle jobber mot våre felles mål.
  • Informasjon til våre pasinter angående deres tannhelse.
Print   
 
copyright - vika tannhelse | Personvern