Fyllingsterapi

Et hull som er på begynnerstadiene dvs yttest i emaljen, trenger man ikke alltid å fylle. Da kan det være at man observerer det over tid for å se om det klarer å reparere seg selv, men dette krever god hygeiene og  bruk av fluor i tillegg samt tett kontroll hos tannlegen.

Når man derimot har et hull som er kommet inn i tannbenet (dentinet) må man sette en fylling i tannen.  I dag lages det hovedsakelig fylliner av plast som vi kaller kompositt.

Dette er i samsvar med retningslinjer utgitt av helsedirektoratet hvor man anbfaler bruk av kompositt fremfor amalgam.  Dette ut i fra føre var prinsippet.

Kompositten er første valg ved små fyllinger, men er mindre slitsterk enn amalgam.  Ved større fyllinger må man da oftere vurdere om det egner seg å sette en fylling eller om man evt. må lage et innlegg eller krone.  Dette må vureres individuelt og da er det flere forhold som må vurderes opp i mot hverandre.

Kompositt er tannfarget og gir oftest et estetisk tilfredsstillende resultat og som regel er den sterk nok til å de belastninger den blir utsatt for. Det er også viktig å understreke at den har også sine svakheter og i slike tilfeller må man velge andre alternativer.

Print   
 
copyright - vika tannhelse | Personvern