Estetisk tannbehandling i Oslo (Vika)

Som medlemmer av Scandinavian academy of esthetic dentistry, er vi opptatt av estetikk og av å holde oss oppdatert innen feltet. Dette har resultert i at vi holder oss oppdaterte innenfor teknologien i vår bransje til enhver tid. På den måten tilby best mulig resultat overfor våre pasienter.

Som profesjonelle ser vi alle slags tenner i løpet av vår hverdag.  Noen er fornøyd med utseendet og andre er ikke fullt så fornøyd når det gjelder tenner.  Dette nærmest uavhengig av hvordan tennene ser ut.  Det er heller ikke til å legge skjul på at det er stadig flere i dag som har lyse fine tenner. 

Det er ikke vår oppgave å definere hva du liker og vi "selger" ikke kosmetisk behandling.  Vår rolle er å gi råd og hvis ønskene er der, vil vi kunne si hva som er mulig og hva vi fraråder.

Sunne tenner og tannkjøtt er viktigst
I grunn og bunn handler estetisk tannpleie om lys, skygge og øyet som ser. Hvis pasienten ønsker større endringer av sitt utseende er det viktig med grundig planlegging og samtaler under veis slik at resultatet blir i tråd med ønskene.

Det viktigste av alt er sunne tenner og tannkjøtt.  Det hjelper ikke med dyr behandlig hvis man ikke pleier tennene godt etterpå.  Erfaringen viser at pent resultat over lengre tid er avhengig av den daglige innsats.

Estetisk tannbehandling krever erfaring og kompetanse
Vi driver daglig estetisk tannpleie i den forstand at alt arbeid vi utfører forsøker vi etter beste evne å ha fullkommet treff i både form og farge.  Dette er ikke alltid like lett og man har visse begrensninger i de materialer som finnes og utgangspunktene varierer.
Det er derfor viktig at du velger en tannklinikk med erfaring på området. Vi har gjennom flere tiårs erfaring tilstrekkelig kompetanse og fornøyde pasienter til å kunne utøve estetisk tannbehandling.

Print   
 
copyright - vika tannhelse | Personvern