Hva er det vi utfører i Vika Tannhelse ?

 • Vanlig fyllingsterapi
 • Behandling av tannkjøttssykdommer
 • Kroner og broer (man kan velge å få laget kronen på dagen vha CAD/CAM teknikken vi tilbyr)
 • Rotfyllinger
 • Implantatbehandling
 • Estetisk tannbehandling og bleking av tenner
 • Hele familien er velkomne hos oss! Vi har lang erfaring med behandling av barn. De blir godt tatt imot og får optimal og barnevennlig behandling hos oss.
 • Utredning og videre behandling av søvnapne og snorking vha snorkeskinne/antiapneskinne.
 
I noen tilfeller har du rett til å få dekket deler av tannlegeutgiftene dine fra HELFO. Gjelder dette deg? 

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv. Men det finnes unntak.

Hvem kan få støtte?

Når behovet for tannbehandling skyldes en av flere definerte sykdommer/tilstander/skader, kan det ytes stønad / trygd /støtte fra folketrygden.

 

Blant de tilstandene som gir rett til slik stønad / trygd /støtte er

 • bittavvik som gir behov for tannregulering (gjelder i hovedsak for barn og ungdom)
 • periodontitt (alvorlig tannkjøttsykdom med tannløsning som ytterste konsekvens)
 • alvorlig tannslitasje eller syreangrep
 • munntørrhet (hyposalivasjon) som har medført økt kariesaktivitet
 • ulykke eller yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
 • sjelden medisinsk tilstand (se egen liste på helfo.no)
  For mer info se: www.helfo.no
Print   
 
copyright - vika tannhelse | Personvern