Hva er det vi utfører i Vika Tannhelse ?

 • Allmennpraksis
 • Implantatbehandling
 • Krone og bro
 • Fyllingsterapi
 • Tannkjøttsbehandling
 • Estetisk behandling
 • Søvnapneskinne
 • Avtakbar protese
 • Rotfylling

I noen tilfeller har du rett til å få dekket deler av tannlegeutgiftene dine fra HELFO. Gjelder dette deg? 

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv. Men det finnes unntak.

 

Hvem kan få støtte?

Når behovet for tannbehandling skyldes en av flere definerte sykdommer/tilstander/skader, kan det ytes stønad / trygd /støtte fra HELFO

 • bittavvik som gir behov for tannregulering (gjelder i hovedsak for barn og ungdom)
 • periodontitt (alvorlig tannkjøttsykdom med tannløsning som ytterste konsekvens)
 • alvorlig tannslitasje eller syreangrep
 • munntørrhet (hyposalivasjon) som har medført økt kariesaktivitet
 • ulykke eller yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
 • sjelden medisinsk tilstand (se egen liste på helfo.no)
 • Diverse defekter under tanndannelse

For mer info se: www.helfo.no