Hvis en stor del av en tann er borte enten som følge av fraktur, hull eller tidligere fyllinger, er en krone ofte det beste alternativet. Hvis man derimot mangler hele tannen kan et av alternativene være en bro. En bro består av to eller flere kroner som henger sammen, festet til hverandre for å erstatte en eller flere manglende tenner.

Fremstilling av krone eller bro medfører at man må ta et avtrykk av tannen/tennene etter at den/de er ferdig preparert. Deretter sendes avtrykket til en tanntekniker, som lager kronen eller broen, eller vi fremstiller den hos oss ved hjelp av E4D CAD/CAM-teknologi. Dersom avtrykket sendes til en tanntekniker, får man en midlertidig krone eller bro frem til den er ferdig fremstilt. Ved besøk nummer to blir som regel den endelige kronen eller broen satt på plass.

Er det snakk om en enkel krone kan vi i Vika Tannhelse fremstille den hos oss på dagen, ved hjelp av E4D CAD/CAM-teknologi. Dette er en svært populær behandlingsform hos våre pasienter grunnet kort behandlingstid. Man unngår dermed den midlertidige kronen og den ekstra timeavtalen.