Et hull som er på begynnerstadiet ytterst i emaljen, trenger ikke alltid behandles med fylling. Da kan det være nok at man observerer det over tid for å se om det klarer å reparere seg selv, men dette krever god hygiene og bruk av fluor i tillegg til tett kontroll hos tannlegen.

Når man derimot har et hull som er kommet inn i tannbenet (dentin) må man sette en fylling i tannen.  I dag lages det hovedsakelig fylliner av plast som vi kaller kompositt.

Kompositt er første valg ved små fyllinger.  Ved større fyllinger må man da ofte vurdere om det egner seg å sette en fylling eller om man evt. må lage et innlegg eller krone.  Dette må vurderes individuelt.

Kompositt er tannfarget restaurering og gir som oftest et estetisk tilfredsstillende resultat og som regel er den sterk nok til å tåle de belastninger den blir utsatt for. Det er også viktig å understreke at den har også sine svakheter og i slike tilfeller må man velge andre alternativer.