Som profesjonelle ser vi alle slags tenner i løpet av vår hverdag.  Noen er fornøyd med utseendet og andre er ikke fullt så fornøyd når det gjelder tenner.  Dette nærmest uavhengig av hvordan tennene ser ut.  Det er heller ikke til å legge skjul på at det er stadig flere i dag som har fine tenner.

Det er ikke vår oppgave å definere hva du liker og vi “selger” ikke kosmetisk behandling.  Vår rolle er å gi råd og hvis ønskene er der, vil vi kunne si hva som er mulig og hva vi fraråder.

Sunne tenner og tannkjøtt er viktigst

Tennene er en viktig del av vårt utseende og vår personlighet.
Hvordan tennene våre ser ut er avhengig av lys, skygge og øyet som ser. Hvis pasienten ønsker større endringer av sitt utseende er det viktig med grundig planlegging og samtaler slik at resultatet blir i tråd med ønskene. Fremfor alt er sunne tenner og tannkjøtt viktigst og avhengig av den daglige innsatsen.

Estetisk tannbehandling krever erfaring og kompetanse

Vi har gjennom flere tiårs erfaring tilstrekkelig kompetanse og fornøyde pasienter til å kunne utøve estetisk tannbehandling. Behovene er forskjellige og det kan dreie seg om enklere løsninger som å skifte fyllinger og bleking av tenner til laminater og andre mer omfattende behandlinger. Uansett hva behovet er starter vi alltid med god planlegging og konsultasjon.