Vika Tannhelse er en allmennpraksis.  Dette innebærer at vi utfører de tjenester som man forventer når man oppsøker et tannlegekontor.  Når vi føler at situasjonen er så spesiell at den hører hjemme hos en spesialist vil du bli henvist.

Grundig undersøkelse med tilhørende røntgenbilder / OPG røntgen er begynnelsen av en god behandling.  Akuttbehandling er også del av hverdagen.  Likeledes fyllingsterapi, behandling av tannkjøttsproblematikk, rotfyllinger og krone/bro behandling.  Vi har også lang erfaring innen mer avansert protetikk og implantatbehandling.